Soru sor

SarıKanat
(4 yil önce )
Kategori: Ekonomi
1
618
1
Yanıtla | Şikayet Et
1 Yanıt

Aslı İtalyanca olup "concordato" dur. iflas ertelemenin bazı kişilerce kötüye kullanılmasının ardından, Konkordato sistemi getirilmiştir.

7101 sayılı kanunun 285 maddesinde Konkordato açıklanmıştır:
"MADDE 285- Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir.
İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir.
Yetkili ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan borçlu için 154 üncü maddenin birinci veya ikinci fıkralarında yazılı yerdeki, iflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret mahkemesidir.
Konkordato talebinde bulunan, Adalet Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan tarifede belirtilen konkordato gider avansını yatırmaya mecburdur.
Bu durumda 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 114 üncü ve 115 inci maddeleri kıyasen uygulanır."

Borçlu ile alacaklı arasında yapılan bir yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. Konkordato hükümlerinden yararlanmak isteyen herhangi bir borçlu, icra mahkemesine gerekçeli bir dilekçe ve bir konkordato projesi verir ve bu projeye
ayrıntılı bir bilanço, gelir tablosu ekle ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin durumunu bildiren bir cetvel istenir.Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya konkordato süreci tayin edilir ve komiser atanır. 
Bu aşamadan sonra borçların kanunda belirtilen miktarının peşin olarak ve kalan kısmınında vadeye bağlanması ile konkordato süreci başlamış olur

Beyazit
(4 yil önce )
Mühendis
1
Yanıtla | Şikayet Et


1

Yanıt bekleyen sorular
Ekonomi yüksek lisans tecrübelerinizi paylaşır mısınız


Yorum Yapamıyorum


yorum


Lütfen yardım 


Yorum

En aktif üyeler
Efektif
Finans Uzmanı
0
9
1
Beyazit
Mühendis
1
7
0
Jason
3
2
0
Paralordu
0
5
0
AyYıldız
Finans yorumcusu
0
4
1